Aleksander Łamek (kls.republika.pl): "Podstawowy cel KLSów polega na rozwijaniu osobowości oraz wyzwalaniu inicjatywy i twórczości jego uczestników."

Aleksander Łamek napisał/a na Merytorium.pl dnia 2004-04-25 14:11:55:

Chciałbym Wam w tym poście przybliżyć koncepcję Klubów Ludzi Sukcesów, które działają w naszym kraju z sukcesem już od 10 lat. Oto mój artykuł na ten temat.

Chyba każdy z nas chciałby osiągać w życiu sukcesy. Aczkolwiek dla każdego sukces może oznaczać coś innego. Dla jednego będzie nim posiadanie rodziny, dla drugiego duża ilość dóbr materialnych, dla jeszcze innego kariera zawodowa.

W obecnych, trudnych czasach wielu ludzi nie wierzy w możliwość osiągania sukcesów. Tymczasem istnieje wiele sposób, mogących nam pomóc w ich realizacji.

Jednym z nich może być uczestniczenie w spotkaniach działających w naszym kraju już blisko dziesięć lat Klubach Ludzi Sukcesu (w skrócie KLS). Nazwa ta zapewne wiele osobom od razu skojarzy się ze spotkaniami biznesmenów, którzy przy kieliszku dobrego koniaku rozmawiają o biznesie. Nic bardziej błędnego. Kluby Ludzi Sukcesu są przeznaczone dla "zwykłych zjadaczy chleba".

Pomysłodawcą tych klubów jest Tadeusz Niwiński, autor książek o rozwoju osobistym "Ja", "Ty" i "My". KLSy zaczęły powstawać w 1992 roku i były przeznaczony dla uczestników kursów samorozwoju. Z czasem ich formuła na tyle się rozwinęła, że do takich klubów mógł zacząć przychodzić każdy chętny.

Podstawowy cel KLSów polega na rozwijaniu osobowości oraz wyzwalaniu inicjatywy i twórczości jego uczestników. Każdy z nich ma możliwość pracy nad własnym rozwojem w komfortowych warunkach, jakie daje klub. Warunki te zapewnia pozytywna atmosfera panująca w klubach, wynikająca z faktu, iż w klubie uczestnicy skupiają się na pozytywach, a nie na negatywach. W KLSu każdy uczestnik ma zagwarantowane, że nie będzie poddawany krytyce. Za to może liczyć na ciepłe słowa i wsparcie ze strony pozostałych uczestników.

Spotkania KLSów mają ściśle określony harmonogram. Składają się na niego różne ćwiczenia. Jedno z nich polega na opowiadaniu przez uczestników o osiąganych przez nich sukcesach. Sukcesem tym może być cokolwiek - że udało nam się dzisiaj nie zaspać, ale też, że zdobyliśmy nową pracę. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy uświadamiają sobie, że tak naprawdę każdy ma jakieś sukcesy, chociaż często nie zdaje sobie z tego sprawy. Ponadto dzielenie się swoimi sukcesami z innymi zwiększa motywację uczestników do osiągania kolejnych sukcesów.

Inne ćwiczenie to tzw. mowy programowe. Są to wystąpienia trwające od 3 do 6 minut. Osoby decydujące się na wygłoszenie takiej mowy mogą wybrać dowolny temat, na jaki chcą mówić. To ćwiczenie pozwala na opanowanie umiejętności efektywnego formułowania myśli, publicznego wypowiadania się oraz przezwyciężania tremy.

Tadeusz Niwiński wymienia długą listę korzyści, jakie dają uczestnikom spotkania KLSów: rozwijają umiejętność stawiania i osiągania celów, umożliwiają ćwiczenie asertywności, kształcą zdolności niezbędne w zarządzaniu (takie jak efektywna komunikacja, racjonalne gospodarowanie czasem, umiejętność publicznego występowania, doskonalenie możliwości językowych, konstruktywna ocena innych, stwarzanie pozytywnego klimatu twórczego), stymulują do zwiększenia poziomu świadomości w życiu, uczą odpowiedzialności za swoje życie i osiągnięcia, służą radą i pomocą w realizacji celów, umożliwiają nawiązanie kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celach oraz uczą tolerancji.

Do Klubów Ludzi Sukcesu przychodzą osoby w różnym wieku. Są wśród nich licealiści, studenci, osoby dorosłe oraz emeryci. Każdy z nich sam decyduje o tym, jakie korzyści pragnie osiągnąć dzięki klubowi.

Obecnie działa w Polsce kilka Klubów Ludzi Sukcesu (m.in. w Warszawie, Łodzi i Poznaniu). Klub taki może założyć każdy chętny. Osoby, które chciałyby to zrobić mogą zajrzeć na internetową stronę Tadeusza Niwińskiego http://www.teta.ai. Można na niej znaleźć informacje o działających już klubach, porady jak założyć własny klub oraz bezpłatną, elektroniczną wersję książki "Ty", która opisuje zasady funkcjonowania Klubów Ludzi Sukcesu.

Aleksander Łamek
Prezydent Klubu Ludzi Sukcesu w Warszawie
http://www.kls.republika.pl Czytaj na Forum Merytorium.pl