Nói ít nghe nhiều, người thành công chính là: Càng trầm lặng, quyền năng càng lớn Là một nhà lãnh đạo của Tập đoàn lớn,…