Global City được định hướng trở lại thành điểm biểu tượng, một “Downtown City của toàn khu vực Đông Nam Á”. Không chỉ…