Global City được định hướng trở lại thành điểm biểu tượng, một “Downtown City của toàn khu vực Đông Nam Á”. Không chỉ…

Global City được định hướng trở lại thành điểm biểu tượng, một “Downtown City của toàn khu vực Đông Nam Á”. Không chỉ là nơi cư trú lý tưởng, Masterise Homes mang đến những đặc quyền trải nghiệm về một lối sống đẳng cấp cho công dân trên toàn cầu.

Liên hệ thông tin:

Điện thoại: 0789355779

Email: sale@duantheglobalcity.vn

Vị trí: Khu đô thị The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng bán hàng: Vòng xoay A12, Vũ Tông Phan, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hashtag: theglobalcity # theglobalcityquan2 theglobalcitymasterise

Trang web: https://duantheglobalcity.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/duantheglobalcity.vn

Pinterest: https://www.pinterest.com/duantheglobalcityvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKtawvX4e3P1q3smsTYrHiA

Wordpress: https://duantheglobalcityvietnam.wordpress.com/

Blogspot: https://duantheglobalcityvn.blogspot.com/

Twitter: https://twitter.com/GlobalCityTGC

Instagram: https://www.instagram.com/duantheglobalcity.vn/

Vk: https://vk.com/duantheglobalcity

Kinh doanh: https://theglobalcitymasterisehomes.business.site/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/the-global-city-tgc/

Kontakt:
Pełna nazwa:The Global City
Lokalizacja:HCM, United States of America