Biblioteka+ vs e-learning.

środa, 19 sierpień 09, 00:52

Kilka dni temu podpisano porozumienie w sprawie bezpłatnego internetu we wszystkich bibliotekach publicznych. Sieć będzie podłączana na trzy lata we wszystkich publicznych bibliotekach, w pierwszej kolejności w najmniejszych i najbiedniejszych.

Porozumienie o utworzeniu Programu Informatyzacji Polskich Bibliotek podpisali minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż, prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki oraz prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski.

Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ocenił, że podpisanie porozumienia jest "inicjatywą, która uczy nowego podejścia do tego, czym jest obecność nowej technologii w kulturze". "Dostępność do internetu oraz treści kulturalnych, edukacyjnych przez internet będzie poprawiała jakość relacji między ludźmi oraz więzi społecznych" - powiedział Boni.

Według informacji resortu kultury prawie 40 proc. spośród 8,5 tys. polskich bibliotek nie ma dziś dostępu do internetu. Problem ten dotyczy głównie placówek położonych z dala od miast, na wsiach i w małych miasteczkach.

Porozumienie będzie obowiązywać trzy lata; w tym czasie Telekomunikacja Polska zainstaluje w gminnych bibliotekach publicznych i ich filiach w Polsce bezpłatne połączenie z internetem w technologii kablowej lub w systemie bezprzewodowym o najwyższej możliwej szybkości. Biblioteki będą zwolnione z opłat abonamentowych przez trzyletni okres obowiązywania porozumienia. Po ich upływie bibliotekom zaoferowane zostaną umowy o abonament na promocyjnych warunkach.

Internetyzacja bibliotek publicznych w całej Polsce jest jednym z elementów wieloletniego programu ministra kultury "Biblioteka +", który przygotowuje i wdraża Instytut Książki. "Biblioteka +" zakłada także stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego "MAK+" umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach oraz zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników.

Instalowanie internetu ma ruszyć jesienią br., ale już teraz pojawiają się pytania: kto sfinansuje zakup sprzętu, czy bibliotekarze posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obsługi systemu operacyjnego i radzenia sobie z występującymi awariami oraz czy "Biblioteka +" to projekt, który ma cokolwiek wspólnego z edukacją. W końcu przecież w obliczu pojawiających się wątpliwości trudno przypuszczać, że projekt przyczyni się choćby do upowszechnienia e-learningu, zwłaszcza w małych miasteczkach i wsiach.

Jakie jest Państwa zdanie w tym temacie?

(Na podstawie doniesienia Polskiej Agencji Prasowej)

Komentarze
Newsletter

Informator Szkoleniowy Ekademia.pl

Bądź na czasie z najnowszymi szkoleniami i kursami internetowymi...

Dołącz do 234 209 czytelników