E-learning w amerykańskich szkołach (2007/2008).

środa, 29 kwiecień 09, 19:08

Raport opublikowany ostatnio przez The Sloan Consortium (Sloan-C) informuje, że największe korzyści z e-learningu odnoszą szkoły położone na terenach wiejskich. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów 800 amerykańskich szkół podstawowych i średnich (K-12) w roku szkolnym 2007/2008.

Zdaniem badaczy, coraz częstsze wykorzystanie e-learningu w nauczaniu szkolnym (tj. szkołach podstawowych i średnich) spowodowane jest stale powiększającymi się zasobami edukacyjnymi dostępnymi w sieci, wciąż polepszającą się infrastrukturą komputerową oraz zwiększeniem dostępności do usług typu broadband (internet szerokopasmowy).

Z raportu wynika, że blended learning czyli nauczanie mieszane, które łączy naukę w klasie szkolnej i e-learning, będzie najbardziej popularną metodą uczenia się w przyszłości. Aż 75% szkół biorących udział w badaniu miało co najmniej 1 ucznia zapisanego na kursy e-learning lub blended learning. Jak wynika z danych, łącznie w Stanach Zjednoczonych korzysta z tej formy edukacji już 1 milion uczniów i zdecydowana większość badanych spodziewa się, że że liczba uczniów korzystających z tej formy nauki będzie w dalszym ciągu rosła.

Autorzy badania wskazują, że nauczanie przez internet w systemie szkolnym K-12 rozwija się z wykorzystaniem kursów oferowanych przez zewnętrznych dostawców - w przeciwieństwie do szkół wyższych, które w większości posiadają już własne, zaawansowane platformy e-learningowe.

Szczegółowy raport The Sloan-C znajduje się pod adresem:
http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/staying_the_course.pdf
Komentarze
Newsletter

Informator Szkoleniowy Ekademia.pl

Bądź na czasie z najnowszymi szkoleniami i kursami internetowymi...

Dołącz do 234 184 czytelników