Mọi thứ gắn với tên Đỗ Trùng Dương hôm nay đều do chính đôi bàn tay ông gầy dựng. Bố mẹ của doanh nhân theo nghề bác sĩ,…