Mọi thứ gắn với tên Đỗ Trùng Dương hôm nay đều do chính đôi bàn tay ông gầy dựng. Bố mẹ của doanh nhân theo nghề bác sĩ,…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu