Với sự dẫn dắt sáng suốt của ông, Viking Group từ con số không đã trở nên lớn mạnh, tham gia đầu tư vào các siêu dự án…