Với sự dẫn dắt sáng suốt của ông, Viking Group từ con số không đã trở nên lớn mạnh, tham gia đầu tư vào các siêu dự án…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu