Những đầu sprinkler Tyco này dùng để bảo vệ kho hàng, kho lưu trữ có kệ hàng cao hoặc hàng chất đống, những khu vực có diện…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu