Những đầu sprinkler Tyco này dùng để bảo vệ kho hàng, kho lưu trữ có kệ hàng cao hoặc hàng chất đống, những khu vực có diện…

Những đầu sprinkler Tyco này dùng để bảo vệ kho hàng, kho lưu trữ có kệ hàng cao hoặc hàng chất đống, những khu vực có diện tích lớn, thậm chí có loại còn có thể sử dụng trong các hệ thống chữa cháy cho sàn catwalk. Tyco sprinkler này được thiết kế với nhiều hệ số phun từ K5.6 đến K25.2 và nhiều bán kính đầu phun sprinkler khác nhau, có loại có tâm phủ lên tới 37.5 m2 có lưu lượng phun lớn chữa cháy rất hiệu quả cho khu vực có diện tích lớn.

https://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512607/Default.aspx

https://storium.com/user/anschni

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/anschni/

https://www.drupalgovcon.org/user/74941

https://support.themecatcher.net/forums/users/anschni

http://csrid.potensi-utama.ac.id/index.php/CSRID/user/viewPublicProfile/39994

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/34457/Default.aspx

http://kodeforest.net/wp-demo/disaster-relief/community/profile/bangem/

http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu/blog/index.php?entryid=150

http://raovatsoctrang.com/showthread.php?p=1055333

http://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/UserId/774611/Default.aspx

https://artmight.com/user/profile/282275

https://blog.clickteam.jp/forums/users/bangem/

https://h-educate.com/forums/profile/bangem/

https://handicappershideaway.com/forums/profile/bangem/

https://kontrollelektro.no/community/profile/bangem/

https://kte.org.uk/community/profile/bangem/

https://my.olympus-consumer.com/members/bachho

https://myfsk.org/community/profile/bangem/

https://permmedjournal.ru/PMJ/user/viewPublicProfile/56573

https://source.joinmastodon.org/snippets/1045

https://tekkenindia.in/forum/community/profile/bangem/

https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/6995

https://wanderersguild.com/community/profile/bangem/

https://whitewater.nz/community/profile/bangem/

https://windowsarea.de/mitglieder/bangem/?ac=52937/

https://www.bassettiphoto.com/User-Profile/UserId/13442

https://www.camphopeamerica.org/ignite-forum/profile/bangem/

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31824934

https://www.castingcall.club/m/bangem

https://www.comitedesfamilles.net/community/profile/bangem/

https://www.drupalgovcon.org/user/72946

https://www.ekademia.pl/u/giolay

https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/47038/Default.aspx

https://www.espace-recettes.fr/profile/bangem/612658

https://www.gametracker.com/clan/QT.Muoi/

https://www.kill-tilt.fr/forums/users/bangem/

https://www.kniterate.com/community/users/bangem/

https://www.lectulandia.co/foros/users/bangem/

https://www.max2play.com/en/forums/users/bangem/

https://www.mb-software.at/community/profile/bangem/

https://www.mitchalbom.com/community-forums/profile/bangem/

https://www.notariosyregistradores.com/web/forums/usuario/bangem/

https://www.oaklandperio.com/User-Profile/UserId/420785

https://www.portalmundos.com/profile/bangem/

https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/28902/

https://www.renatobrunetta.it/comunico-e-ascolto/profile/bangem/

https://www.scotlandrugbynews.com/members/bangem/profile/

https://www.stem.org.uk/user/787746/dau-phun-chua-chay-can-thiet

https://www.syztmz.com/forum/profile/bangem/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/40705-chienthang/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/40734-nghiluc/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/40768-meocon/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41120-nangam/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41125-bachho/?tab=field_core_pfield_21

Kontakt:
Pełna nazwa:ansch ni
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam