Akademia
Kierownika Kolonii
Kurs Internetowy

Nie wychodzisz z domu! – Tylko 193 zł

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.41.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs?

 1. Skończone 18 lat.
 2. Wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura), ewentualnie klasa maturalna.
 3. Niekaralność.

Co daje ukończenie tego Kursu?

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 218 poz. 1696).

W myśl § 11. 1. ww. Rozporządzenia „WYPOCZYNKIEM KIERUJE NAUCZYCIEL, CZYNNY INSTRUKTOR HARCERSKI W STOPNIU CO NAJMNIEJ PODHARCMISTRZA LUB INNA OSOBA, POSIADAJĄCA CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ LUB DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ” – w oparciu o umowę o pracę i udokumentowany świadectwami pracy.

W myśl przepisów niniejszego Rozporządzenia INNYMI OSOBAMI uprawnionymi do kierowania placówkami wypoczynku są takie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami ww. Rozporządzenia,
 • spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. Rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.
Oto zaświadczenie, jakie od nas otrzymasz:

zaswiadczenie

Opinie o kursie

Jest to zaledwie część opinii o naszym kursie.

opinie

Jak wygląda Kurs?

Kurs Kierownik Kolonijny składa się z dwóch modułów: wykładów i ćwiczeń.

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych w skład których wchodzi 6 godzin wykładów oraz 4 godziny ćwiczeń.

między innymi:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika placówki,
 • Współpraca z kadrą w placówce,
 • Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników


Moduł wykładów
Musisz odsłuchać wykładów. Po każdym wykładzie masz obowiązkowo zaliczyć test cząstkowy. Moduł wykładów zaliczasz testem podsumowującym.

Moduł ćwiczeń
Realizujesz go metodą problemową. Moduł ćwiczeń zaliczasz przesyłając e-mailem arkusz z czterema zadaniami.

Co zrobić aby zapisać się na Kurs?

1. Kliknij w „Zapisz się na kurs”
2. Wypełnij dane do kursu
3. Kliknij w „Przejdź do płatności”
4. Wybierz metodę płatności i kliknij „Płacę”
5. Po opłaceniu na twój e-mail przyjdzie potwierdzenie zapłaty.
6. Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz e-maila z hasłem. Kliknij „Logowanie do kursu”
7. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

Terminy:

Zapisy trwają!!!

Kurs trwa 10 godzin, 5 godzin wykładów i 5 godzin ćwiczeń.

UWAGA! Nie musisz czekać do końca miesiąca na wysłanie świadectwa! ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Wystawiamy:

1. Zaświadczenie o ukończenia kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.
2. Odpis Zaświadczenie w angielskiej wersji językowej.
3. Zaświadczenie zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym pocztą polską

Książka dla Ciebie

Jedyny taki kurs w Polsce, w którym otrzymujesz bezpłatnie naszą książkę 
„Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej”

wypoczynekdzieciksiazka

Zwroty i reklamacje

Motto:
Klient musi być zadowolony.
Nieporozumienia wykluczone
– regulamin Firmy Portretowej «S. I. Witkiewicz W-wa 1928

Zwrot wpłaconej kwoty w wypadku:

 • nie zadowolenia z przebiegu Kursu na Kierownika Kolonii
 • nie możliwości wzięcia udziału z przyczyn losowych

Skontaktuj się z nami, podaj konto na które mamy zwrócić pieniądze.
Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej zadzwoń kierownik kursu Waldemar Ałdaś
– dzwoń na telefon: 604 447 504 (do godziny 18.00),
– drogą mailową aldas@master.pl
– skype: waldemaraldas
– możesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

Dane organizatora Kursu

       Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

    C E N T R U M   K S Z T A Ł C E N I A

                            A   G   A  T

67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26

NIP 693-106-41-52 REGON 390429235

Konto:
Bank Zachodni WBK 42 1090 2079 0000 0001 0566 7415

Numer ewidencyjny rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez powiat głogowski – 8/10 (plik pdf, 840 kb)

Numer ewidencyjny rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – 2.02/00152/2010 (plik pdf, 797 kb)

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.41.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku 

Zaloguj się na istniejące konto Ekademia.pl

Login/E-mail:
Hasło:
     Nie wylogowuj mnie

Zaloguj/zarejestruj się
poprzez jeden z popularnych serwisów

Zapisy wstrzymane


Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś
Wiśniowa 26, 67-200 Głogów
Głogów, PL
Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się | Utwórz konto