Warsztaty dla Widzących i Ludzi pracujących z Energią część 3 z 3 [webinar]

15.11.2020, start: godz. 20:00

- wyk
ład i Rytuał Anielski Wiedźma Anja Anna

Warsztaty Online

 

***

 

Pamiętaj o tym, że Moc tego Rytuału nie traci nigdy na wartości. Możesz wziąć w nim udział za miesiąc, rok i za sto lat. Magia jest ponadczasowa i zawartego tu Rytuału możesz użyć zawsze!

 

***

 

Warsztaty dla Widzących i Ludzi pracujących z Energią część 3 z 3

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!

 

Na jedno z najważniejszych Pytań, które można sobie zadać: “Co chciałbyś robić w Życiu?” większość bez wahania odpowiada “Chciałbym POMAGAĆ LUDZIOM!”

 

A część, również bez wahania, prędzej czy później zdobywa się na słowa “Praca z Energią”. I do tej części w zbliżającym się Wydarzeniu adresuję tym razem zarówno SWÓJ, jak i ANIELSKI Przekaz.

Oto bowiem, po CAŁOŻYCIOWEJ Pracy z Ludźmi, ku Ludziom oraz w Ludzkich Sprawach, mam niesamowitą Możliwość i Honor przekazać obserwacje zdobyte w toku 12 lat otwartej Pracy z rozplątywaniem Życiowych Labiryntów. A także, wypełniając swoje Najwyższe Zadanie łączenia Ziemi i Nieba poprzez Sztukę i łączenia Ziemskiego z Boskim, przejdziemy przez Granicę Działania i wydarzymy wspólnie RYTUAŁ ANIELSKI, który da każdemu Czyniącemu Opiekę podczas Pracy z Energią. Oto bowiem Świat Połączony - Widzialny i Niewidzialny, jedna wielowarstwowa, wielogłębna Rzeczywistość staje się Domem każdego, kto postanawia być Przewodnikiem pomiędzy wartościami fizycznymi i spirytualnymi. Takiego rodzaju Życie wymaga konkretnych przygotowań, a przede wszystkim - ŚWIADOMOŚCI tego, jak stanie się swoją Najpełniejszą Wersją w Działaniu zmieni Życie, które istniało do tej pory. Tak oto bowiem to, co wcześniej nie przedstawiało sobą żadnego sensu, może wyraźnie przemawiać do Widzącego, a cała tkanka Rzeczywistości “nagle” (bo nigdy nie było inaczej) zaczyna odpowiadać na zadawane Pytania. Tak oto bowiem zasada jest prosta: Ty widzisz Życie.


Ono widzi Ciebie. Im szerzej otworzysz Oczy, tym wi
ęcej zobaczysz. I właśnie to poszerzanie spojrzenia powinno być - a często nie jest! - pierwszym Sportem Czyniących. Nieustanne rozwijanie się i ewoluowanie, osiąganie nowych Wartości, eksplorowanie nowych Przestrzeni - fizycznych, mentalnych, spirytualnych!
Tymczasem cz
ęsto ktoś, kto bez przygotowania, w wyniku chwilowej autoeuforii lub chronicznego zadufania w sobie, koronował się “terapeutą”, kto nie szuka Drogi dla Siebie by rozkwitnąć najpełniej jako Nasiono Boga zasiane na Ziemi, a szuka łatwego zarobku bez chodzenia do Pracy i Splendoru w 15 minut*, zraża nie tylko do siebie osobiście, ale do całego procesu Terapii każdego, kogo spotka! Tak oto bowiem ktoś, kto sięga po Pomoc - byc może pierwszy raz w Życiu, po wielu Dniach i Nocach samodzielnej Walki - napotyka takiego kogoś, i…! By nie mnożyć negatywnej Energii przykładem bez Imion, sami usłyszcie teraz w sobie to, co o tym wiecie. W środowisku, w którym Energia powinna płynąć NAJWYŻEJ, inspirując WSZYSTKICH, jest tego niestety najwięcej. Łatwość zarabiania na “usługach” w Internecie sprawiła, że Przestrzeń Wirtualna zaroiła się od sezonowych “Wróżek” i “Spirytualnych Uzdrawiaczy”. Tymczasem większość z nich to po prostu bardzo zaburzone Osobowości, żyjące psychodramą własnej Ważności, bez ŻADNEGO połączenia z Energią Wyższą - ani własną, ani - tym bardziej - z Energią Źródła. Piorąc swoje brudy w Obecności Pacjentów, projektując na nich swoje frustracje i zachcianki, są Krzywdą w miejsce Pomocy. Wielu z Was zapewne spotkało takich na swojej Drodze.


Medium, które si
ę myli, to Szaleniec. Niestety i stety jednocześnie, ta profesja nie jest w żaden sposób “kontrolowalna”. Trudno zweryfikować wiarygodność i chociażby obecność Darów w tych Osobach. Niektórzy po prostu dobrze kłamią. Bawi ich to, kradną ludzką Uwagę, Pieniądze, Nadzieję. Czas. Życie. W końcu ktoś, kto otrzymuje fałszywe lekarstwo i o tym nie wie, nie sięgnie po takie, które działa. Niektórzy są w stanie pomóc sobie faktem spotkania takiej “Wróżki-Pozorniuszki”, uruchamiając efekt Placebo. Lecz często jest to niemożliwe, więc Pacjent, który przełamał swoje opory i sięgnął po nietypowe środki radzenia sobie z Sytuacją… zraża się do Duchowości!

 

Kochani! Taki jest obraz branży. Lub raczej - jej Przedmieść, bo każdego dnia w Internecie pojawiają się próby wyłudzenia od Ludzi ich Dóbr poprzez “pracujących” z tym, co niepostrzegalne fizycznie.
Z tego wzgl
ędu apeluję do Was, żebyście dołożyli wszelkich Starań i by były one skuteczne, by ten opis NIGDY Was nie dotyczył. Ze swojej strony, jako Nauczyciel Nauczycieli i Terapeuta Terapeutów, a przede wszystkim jako Narzędzie Anielskie - pomogę.

 

Każdy w Sztuce musi zrozumiećże niezależnie, jakich Narzędzi używa - czy to Skalpel, czy Karty, czy Uważność, czy Masaż, czy Zaklęcia, czy też prosta Sztuka Komunikacji - Konwersacja - jest swoim Pierwszym Pacjentem. Swoim własnym Narzędziem Rozpoznania. Swoją Możliwością, by Wartość Boga, wpisana w Przyczynę, mogła objawić się na Ziemi. Więc którędykolwiek działasz - i jakiekolwiek Twoje Metody - ważne jest, by odkryć, jaka jest Twoja Przyczyna Duszy i Cel Duszy na to Życie. By możliwe stało się Twoje świadome, zgodne z Wewnętrznym Światłem, Działanie. By móc pomóc, ZROZUM i napraw swoje Uszkodzenia! Potraktuj Siebie jak najwspanialszy proces Kreacji, który uczynił Cię profesjonalnym w tak wielu Dziedzinach! Odnajdź to, co daje Ci maksymalną, najwyższą w swej Jakości Energię do Życia! Oto Warsztaty, które najprawdopodobniej będą kontynuowane w Przyszłości jako seria szkoleń. Zupełnie, jak seria “Moc Osobista” na Youtube, którą tworzę dla Was i również inspiruję Was - na wstępie tego Szkolenia - do spędzenia w tej Wiedzy swojego Czasu.


Podczas nadchodz
ącego Wydarzenia przepłyniemy i gruntownie rozpoznamy tematy takie jak:

 

0. Podstawowe BŁĘDY Pracy z Energią... oraz jak ich uniknąć!


1. Praca z Energiami - jak zacz
ąć
?
• Ró
żne gęstości, prędkości oraz jakości Energii - rozróżniaj je!
• Zbie
żne i rozbieżne, czyli pomożesz… gdy poczujesz! Emocje jako Siła kierunkująca Energię w procesach;
• Domy Emocji - Dom Respektu, Dom Rado
ści, Dom Ekscytacji, Dom Smutku, Dom Strachu, Dom… Naucz się PRZEBYWAĆ w tych Emocjach, Uczuciach i Nastrojach, z których chcesz wysłać Komunikat - nie wysyłaj Energii zaburzonej
• Energie Wewn
ętrzne i Energie Zewnętrzne - pływy “ku” i “przeciw”
• Przydatne Koordynaty Czasowe: tranzyty planetarne, Liczba Dnia, Godziny Anielskie, Pory Roku, Cykl Miesi
ęczny Czyniącej, zbiorowe Ceremonie i Święta, czyli kiedy łączyć, a kiedy i jak separować Energię od warunków Zewnętrznych;
• Przydatne Koordynaty Przestrzenne: jak za
łożyć Krąg/Horyzont Czynienia, jak pracować z Energią Miejsc, jak założyć Miejsce Czynienia, takie jak gabinet terapeutyczny… lub Ołtarz!

 

2. BEZPIECZEŃSTWO, czyli najpierw zadbaj o SIEBIE, a następnie udzielaj Pomocy!
• BHP Pracy z Energiami: naturalnymi, parapsychicznymi, Anielskimi
• Sposoby Dedykowania Energii - miej PEWNO
ŚĆ w Dobro tego, co robisz!
• Najszybsze skuteczne metody oczyszczenia Energii przed i po Pracy
• Kontakt z Pacjentem - pilnuj SWOICH Granic!
• “Nie wymagaj od Ryby, 
żeby wspinała się po Drzewach” czyli dowiedz się, w czym jest Twój Talent, Twój Dar, Twoja Metoda… i czego potrzebujesz, by zadziałać w niej lub poza nią najlepiej!
• Czego masz Prawo wymaga
ć od Siebie jako Terapeuta… a czego unikać!
• Po czym rozpozna
ć osoby niebezpieczne i jak na nie reagować? Czyli Pacjenci uzależniający się od Bioenergoterapeutów i Widzących oraz jak rozpoznaćże Pacjent to “Koń Trojański” Ciemnej Energii?
• Talizmany, Zakl
ęcia, Symbole oraz patenty ochronne dla każdego rodzaju Pracy z Energią

 

3. Organizacja Pracy:
• USTANÓW SIEBIE! Czyli ZNAJ SIEBIE, zanim zaczniesz naprawia
ć innych!
• Osobne Miejsce i Osobny Czas - nawet, je
śli pracujesz z Domu!
• Zmiany w Energii Miejsca - dzia
łaj… poprzez wystrój wnętrz, dodatki, kolory, dźwięki!
• RAMY DZIA
ŁALNOŚCI - ustal je, zanim ktoś je złamie!
• Spisz Umow
ę… ze SOBĄ!!!
• Dokumenty Rytualne - dlaczego warto je stworzy
ć, nawet, jeśli nie jesteś Rytualistą? RegułŚcieżki, Oświadczenie Woli, Dokumenty Inwitacyjne dla Sił Anielskich oraz inne
• Kiedy Pr
ędkość, kiedy Relax? Odnajdź NATURALNY Rytm… i naucz innych go szanować!
• Jeste
ś Światłem Boga w Działaniu - ZACHOWUJ SIĘ!

 

4. WIDZENIE czy “przywidzenia”, czyli jak to rozróżnić? TO PROSTE!!!
• Kiedy wiadomo i po czym pozna
ćże jesteś TĄ OSOBĄ, która może pracować z Energią bez wyrządzania Ludziom Krzywdy?
• Jak odró
żnić fałszywych “pomagaczy” od prawdziwych Lekarzy Duszy?
• Jak pracowa
ć ze swoimi Umiejętnościami Widzenia, by wzmacniać je każdego Dnia? + ZADANIA DOMOWE
• Jak pracowa
ć z Intuicją i rozpoznawać jej Głos?
• Jak wej
ść w najwyższy STRUMIEŃ Energii dostępny w danym Momencie? Medytacja + ZADANIA DOMOWE
• NIEBO nad G
łową - to BARDZO WAŻNE


5. Powszechne Zagro
żenia i Pułapki - naucz się, jak z nimi ZWYCIʯYĆ… zanim nastąpią!!! A następnie to zróbmy! (RYTUAŁ ANIELSKI)


6. Nietypowe Zagro
żenia i Pułapki - zapewnij sobie BEZPIECZEŃSTWO w Nauce i zrozum Istotność swojego ZWYCIʯANIA - jak najlepszy Detektyw, Wojownik, Mag lub po prostu najlepszy TY rozwiąż sytuacje powodujące Zło… ZANIM SIĘ WYDARZĄ! (RYTUAŁ ANIELSKI)


7. JEDNO
ŚĆ, JEDNOCZESNOŚĆ i GLOBALNA UNIA w Tobie tego, co jest Twoim Światłem. Co jest Twoją Pomocą na Ziemi. Co jest Spełnieniem Przyczyny i Osiągnięciem Celu Życia. Przywołaj swoje Talenty, Dary oraz Możliwości i wesprzyj je Anielskim Światłem by rozbłysnęły w każdej Sekundzie Twojego Życia odkąd tak postanowisz (RYTUAŁ ANIELSKI)


8. Inspiracje, Wa
żności i to, co Aniołowie mają do powiedzenia Ludziom na teraz, czyli bieżą
cy STREAM z “BOSKIEGO GOOGLE**”

 

Oczywiście po Szkoleniu otwieram się na Wasze Pytania i z chęcią dołożę wszelkich starań, by pomóc każdemu Odważnemu kroczyć Drogą Magii (choćby przez te kilka godzin w Życiu!) stać się NAJLEPSZYM Przewodnikiem, Terapeutą i Lekarzem jakim może się stać. A właściwie, jakim może SIEBIE USTANOWIĆ! Wszystko bowiem, co razem uczynimy, jest manifestacją Wolnej Woli Czyniącego - nikt nie zrobi tutaj niczego za Ciebie! Oto otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, by siebie wspomóc, by się zabezpieczyć i by zaprosić do swojego Życia tych, którym pomożesz. Ale to od Ciebie - I TYLKO OD CIEBIE! - zależy co z tym zrobisz!
Dzi
ękuję Ci za Uważność, która doprowadziła Cię aż tutaj - niech to, co już możesz poczuć i czego możesz się dowiedzieć z tego Wydarzenia stanie się dla Ciebie pomocne!

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!

 

*Jestem Skorpionem. Oczywiście, że widzę Imiona, pisząc to. I wiecie, co robię później? Błogosławię. Ale tak w ch…!


**Oczywi
ście FCK (nie mylić z PCK) Bill Gates. Ryzykowna metafora, więc wyjaśniam - nie zgadzam się z polityką tegoż tworu, ale trudniej o bardziej precyzyjne wyjaśnienie BIEŻĄCOŚCI w dzisiejszym Świecie. Każdy w tym Przekazie otrzyma inne Wyniki Wyszukiwania, mimo tych samych Słów z mojej Strony. Bo każdy SZUKA czego innego. Zdecyduj więc, czego szukasz. I znajdź to w Sztuce, którą RAZEM tworzymy jako Zmianę w Świecie! Stańmy się nie tylko Wojownikami Światła, gotowymi na każde Starcie, a profesjonalnymi Zwycięzcami Światła, którzy wiedzą jak Żyć Miłością!
A w
łaściwie - Mocą Miłości, Mocą Miłości, Mocą Miłości… Ponieważ ile Miłości, tyle BOSKIEJ MOCY w Niej dla Człowieka…
MI
ŁOŚCI MOCY, MIŁOŚCI MOCY, MIŁOŚCI MOCY!


Poniewa
ż Bóg to nic innego, jak MIŁOŚCI MOC, MIŁOŚCI MOC, MIŁOŚCI MOC!***


***To WSZECHPOT
ʯNE ZAKLĘCIE. Używaj go zawsze, gdy możesz wypełnić je Radością swojego Głosu bądź gdy zabrzmi w nich Wartość, którą chcesz aż tak potężnie przekazać Światu. Używaj do woli. SIENIEZMYDLI.

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!

 

 

***
Aby unikn
ąć problemów technicznych nie nadajemy na żywo. Nagrywamy dla Was szkolenia i Rytuały z wyprzedzeniem w odpowiedniej ku temu Energii. Dostęp do nagrań uzyskujecie na 365 i w tym czasie możecie korzystać z nich dowolną ilość razy w zależności od potrzeb.Je
śli masz pytania techniczne dotyczące webinaru:

skontaktuj się : webinar@akademiaducha.pl

 

***
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Data: 15.11.2020
Godzina: start 20:00
Prowadz
ąca: Wiedźma Anja Anna

 

Zapraszamy!
Wied
źma Anja Anna i Akademia Ducha