Jak W Ciągu Jednej Godziny Zmienić Upadającą Firmę W Dochodowy Biznes

Ten Materiał Jest Wart 200zł, A Dzisiaj Możesz Go Mieć Za Ułamek Tej Kwoty.

Jak W Ciągu Jednej Godziny Zmienić Upadającą Firmę W Dochodowy Biznes?

  • Masz problemy z utrzymaniem płynności finansowej?
  • Musiałeś zwolnić najlepszego pracownika?
  • Konkurencyjna firma przejęła największego klienta?
  • Nie wyrabiasz się z realizacją zamówień?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco
na choćby jedno z powyższych pytań

ten kurs jest dla Ciebie!


Potrzebujesz narzędzi
do oceny twojej bieżącej sytuacji
i określenia kierunku rozwoju

Ale co konkretnie zyskam?

1) określisz aktualną sytuację swojej firmy

2) rozpoznasz słabe i mocne strony przedsiębiorstwa

3) sprecyzujesz szanse i zagrożenia

4) wybierzesz model strategiczny

5) skupisz się na dokonaniu koniecznych zmian

6) przystąpisz zdecydowanie do działania


Dlaczego właśnie analiza SWOT?

Nazwa SWOT wywodzi się od pierwszych liter czterech angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Jest to metoda, która umożliwia obiektywną ocenę bieżącego stanu i szans na zmiany. Stosowana jest powszechnie w przedsiębiorstwach, ale także może służyć do oceny kandydata na pracownika. Sprawne posługiwanie się analizą SWOT, daje konkretne odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych.

Rozpoznanie i prognoza

Pozycja firmy na niezwykle konkurencyjnym rynku zależy od jej elastyczności wobec zmian. Trudno zrealizować to założenie bez analizy i ciągle aktualizowanej strategii firmy. Dlatego biznes plan oraz SWOT jako integralna jego część powinny być znane i stosowane przez każdego właściciela dochodowego biznesu (także internetowego).

Biznes plan

Wnioski z analizy SWOT powinny znaleźć się w profesjonalnie stworzonym biznes planie każdego przedsięwzięcia. Wiemy jednak, że często biznes plan tworzony jest jedynie na potrzeby rozpoczęcia działalności lub uzyskania kredytu. Później często pokrywa go kurz, a właściciele firmy zaglądają do niego rzadko.

Strategia

Tymczasem sam biznes plan, a w szczególności wnioski z analizy słabych i mocnych oraz określenia szans i zagrożeń wyznaczają strategię firmy w momentach kluczowych, tak zwanych kamieniach milowych.

Firma

Każda firma przeżywa swoje wzloty i upadki. Miarą sukcesu jest szybkie wychodzenie z sytuacji kryzysowych i elastyczność na zmiany zewnętrzne. I właśnie w tym celu warto wykorzystywać analizę SWOT.

Niemal zero-jedynkowa precyzja

Wiemy, że duży problem podzielony na małe zadania staje się możliwy do przezwyciężenia. Analiza SWOT pozwala na sprowadzenie szczegółowej oceny całokształtu działalności firmy do czterech głównych parametrów za pomocą oceny zero, jeden i dwa dla poszczególnych pytań.

Z pozoru skomplikowana

Spora praca włożona w określenie kryteriów oceny procentuje niezwykłą jasnością końcowych wniosków. Znakomicie ułatwia to precyzyjne wytyczne strategii i natychmiastowe podjęcie działań.

W ciągu zaledwie jednej godziny


Zarówno planowanie przed założeniem na przykład sklepu internetowego, jak też ocena bieżącego stanu już działającego przedsiębiorstwa handlowego może zostać przeprowadzona w ciągu zaledwie 1 godziny, przez osoby znające metodę SWOT.

Najłatwiej na przykładach

Materiał, który chcę Ci udostępnić jest zapisem wideo, ponad godzinnych ćwiczeń przeprowadzonych w czasie stacjonarnego szkolenia. Uczestnicy aktywnie tworzyli obraz sklepu internetowego i w ten sposób poznali zasady analizy i określania strategii.

Weź udział (wirtualnie) w tych praktycznych zajęciach, naucz się i zacznij stosować metodę SWOT.

Ten kurs to 11 filmów wideo, czyli łącznie ponad 67 minut nagrań ze szkolenia stacjonarnego.


Wykłady i ćwiczenia w czasie szkoleń stacjonarnych mają dodatkową wartość. Pozwalają przyswajać wiedzę we właściwym naturalnym tempie. A dodatkowo fakt, że te zajęcia zostały zarejestrowane, pozwala Ci na wielokrotne powtarzanie materiału, aż do całkowitego opanowania i zrozumienia.

Wartość merytoryczna tego nagranego wykładu połączonego z ćwiczeniami to 127 zł. Jednak chcę, aby ta wiedza pomogła większej liczbie osób, dlatego za kilka dni udostępnię te nagrania w cenie prawie o połowę niższej, czyli 77 złotych.


A dzisiaj możesz mieć
ten godzinny kurs wideo

za jedyne 77 zł 47 zł

Nie czekaj, aż cena wzrośnie
Kup teraz. Oszczędzisz aż 30zł!


Ponadto otrzymasz jeszcze dwa wartościowe bonusy również w postaci nagrań wideo, których łączna wartość przekracza cenę jaką zapłacisz.

Bonus 1

o wartości 77 złotych

Planowanie i konsekwentna realizacja - kilka metod i strategii.
Cztery nagrania wideo z wykładu w czasie szkolenia stacjonarnego.
Łącznie około 60 minut przydatnej i praktycznej wiedzy do zastosowania dla każdego, kto chce skutecznie osiągać cele.Niczym nie ryzykujesz
chroni Cię 100% Gwarancja Satysfakcji

100 procentowa gwarancja satysfakcji.
Kupując ten kurs niczym nie ryzykujesz. Jeśli w ciągu 30 dni od zakupu stwierdzisz, że nie spełnił on Twoich oczekiwań, podasz mi numer konta, a ja oddam Ci całą zapłaconą kwotę bez pytania.


Prowadzę szkolenia stacjonarne dotyczące emarketingu, sklepów internetowych oraz infoproduktów. Zapraszam Cię na ten praktyczny kurs. Marek KloskaZobacz w jaki sposób przebiega proces oceny, analiza i wnioski w metodzie SWOT. Na tym kursie prześledzisz na przykładzie sklepu internetowego krok po kroku cały proces. Dowiesz się jak zinterpretować wynik analizy.

Jak określić słabe i mocne strony?

W przypadku firmy internetowej, na przykład sklepu internetowego,
mocne strony to:

1) stabilna pozycja w Google;
2) znakomita jakość produktów;
3) dobra opinia;
4) kwalifikacje pracowników;
5) znacząca pozycja na rynku ;
6) zróżnicowane produkty;
7) niezmienna cena;
8) bieżąca przewaga nad konkurencją;
9) certyfikaty i prestiżowe nagrody;

Do słabych stron możemy zaliczyć:

1) niska jakość produktów;
2) brak płynności finansowej;
3) duża rotacja w zatrudnieniu;
4) nieterminowa realizacja zamówień;
5) przestarzała technologia;
6) małe umiejętności w zarządzaniu firmą;
7) brak przewagi nad konkurencją;
8) słaba reklama sklepu


O czym mówią szanse i zagrożenia?

W sytuacji kiedy firma przynosi straty lub maleją jej zyski, konieczna jest prognoza polegająca na określeniu szans i zagrożeń dla firmy w oparciu o czynniki zewnętrzne. Jest to szereg różnych parametrów, jak zmiany ekonomiczne, prawne, technologiczne na rynku, na którym działa.

Oto niektóre szanse:

1) korzystna zmiana w prawie
2) zmiana metody sprzedaży
3) wejście w inny rynek lub niszę
4) zatrudnienie kompetentnego pracownika
5) rozszerzenie asortymentu produktów
6) wzrastający popyt na produkt
7) kampania reklamowa
8) zmniejszenie opodatkowania

Przykłady zagrożeń:

1) zmiany upodobań i potrzeb klientów
2) podwyższenie podatku
3) wzmocnienie konkurencji na rynku
4) utrudnienia atmosferyczne
5) powolny wzrost rynku
6) utrata strategicznych pracowników
7) niskie przychody ludności
8) sezonowy charakter produktu
9) wzrost bezrobocia