Ceremonia Cudu - Światło i Krew

Ceremonia Cudu - Światło i Krew
Energia i Materia* Rytuał Światła i Krwi *

Pamiętaj o tym, że Moc tego Rytuału nie traci nigdy na wartości. Możesz wziąć w nim udział za miesiąc, rok i za sto lat. Magia jest ponadczasowa i zawartego tu Rytuału możesz użyć zawsze!

Witajcie w energii dnia, która na całym Świecie celebrowana jest poprzez pracę z substancją Cudu, nierozerwalnie związanego z Przerodzeniem w Świetle, a więc w feniksowym Rytuale Zmartchwywstania, którego dokonał Jezus, sublimując z gęstego Świata Materii do Świata najlżejszej Energii, możliwej i niemożliwej do wyobrażenia. 

Witajcie w progu dnia, który ma w roku - w każdym roku - szczególne zadanie. Przynosi przypomnienie o Cudzie. O istnieniu rzeczy i wydarzeń niewyjaśnianych. Niemożliwych do opisania żadna umiejętnością Umysłu. Przekraczającą panujące powszechnie opinie o tym, co istnieje w granicach możliwości, a co już poza nimi. Ten dzień odmyka nad nami Niebo i Ziemię otwiera pod nami, ale tylko w szczególnym przypadku. Gdy w Twoim Sercu znajduje się szczera, piękna potrzeba Cudu. Gdy swoją Wolą wyrazisz zmanifestowanie się w Rzeczywistości czegoś, co bez Twojej prośby nie odnalazłoby drogi do istnienia na Ziemi i gdy w tej samej chwili gdy wyrazisz prośbę świadomie przyjmiesz na siebie Odpowiedzialność za każda konsekwencję tego Cudu. Dając mu tym samym Prawo do istnienia w Energii i w Materii, w Energii i w Materii, w Energii i w Materii! 

Ten pełen Magii przekaz, który mam dla Ciebie na temat Cudu, rozświetli Twoje Serce mocą każdego Dnia tarczy Słońca. Mocą każdego najwyższego uczucia, którym udało Ci się zalśnić w tym Życiu wewnętrznie i ku ludziom. Mocą Poezji, która mieszka w Tobie i powstanie, wywołana Poezją i najwyższym zrozumieniem Najwyższych Znaczeń, jakiego dane jest nam nauczyć się z Alchemii. W Wiedzy i w Praktyce. 

Jeśli jest w Tobie szczera prośba o Cud - niezależnie od tego, jakiego rodzaju i jakiej Natury - połącz się ze mną w tym wznoszącym na najwyższe szczyty Duszy Rytuale. Pozwól sobie STAĆ SIĘ substancją Cudu. Oznajmić wydarzonym to, co masz rosnące w Sercu Ciepłem i Światłem Prawdy. Poczuj, co w Świecie pomoże Ci dopełnić tego Cudu, otrzymaj od Istot Anielskich Klucze i Wskazówki, rozpoznaj, którędy układać kroki, by dokonać tego, co w Serce wpisane najbardziej świętą substancją. Odczuj stawanie się Przyszłości. Stwórz ją wydarzoną w procesie rytualnym. Stwórz ją przed sobą i daj sobie Odwagę, by przez nią przejść i w niej odetchnąć. 

Dzień, świętowany w tradycji chrześcijańskiej jako Boże Ciało w Rytuale odtwarzanym co roku, zatytułowanym "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa", różni się od większości znanych nam świąt, ma bowiem charakter celebracji, uczczenia, wychwalenia i wzniesienia. Skupienie nie spływa w nim w punkt cierpienia. Wręcz przeciwnie - dziś, w każdym możliwym stylu obchodzenia dnia następującego 60 dni po Wielkiej Nocy bądź niedzielę zaraz po tym, kierunek energii jest zdumiewająco jasny. Płynie przez podziw, respekt, radość, świętowanie. Wierzący w tym stylu wyznawania Wiary celebrują ten dzień jako najwyższe objawienie i błogosławieństwo potęgi Boga. Adorują Hostię - Czas, Wodę, Krew, Księżyc, Pierwiastek Lunarny i Monstrancję - Miejsce-Sanktuarium, Światło, Słońce, Pierwiastek Solarny, unosząc symboliczny krąg Życia w stronę Słońca i nakładając wzajemnie ich obraz w kapłańskim geście wzniesienia. Dają Pełnię w Energii i w Materii. Lecz w rytualistyce popularnych dziś systemów Wiary, czyli w powszechnych, masowych religiach, jest w celebracji tego dnia błąd. 
Ogromny, tworzący nierównowagę w działaniu akt niezrozumienia dziejącego się procesu. Akt niezrozumienia Cudu, który - na przestrzeni wieków - coraz bardziej rozbierano z blasku olśnienia i zmuszano do bycia dowodem istnienia Magii, nie zaś jej wolnym Aktem i Manifestacją Boskiego Światła w kreacji zgodnej z Wolną Wolą. Błąd ten łamie energię dnia, tworząc klasyczne, smakowite dla ćpających ból i cierpienie niewolników tego błędu frekwencje związane z ich ulubionymi emocjonalnymi narkotykami pęknięcia. Wpuszczając gorycz jak zwątpienie tam, gdzie obecne może być prawdziwie już tylko czyste Światło. 

Błąd ten wpisany jest już w imię Rytuału: "Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa" wskazuje na najświętszość Ciała, kierując uwagę w stronę fizyczności, materii i obecności w Życiu ludzkim, tymczasowym. Krew również wpuszcza nas w świat Materii, lecz głębiej i z bardziej kompletnym rozpoznaniem tego, co święte, co wyrodzone z bólu, co cenne i co ważne. Krew daje połączenie z Ofiarą, w znaczeniu poświęcenia, pracy kształtowania siebie na drodze krzywdy i przebaczenia, daje zrozumienie Rodu i starych zadań. Lecz gdzie miejsce w tej uroczystości na Światło? Gdzie konieczne, absolutnie podsumowujące naturę Triumfu Jezusa Światło ponad Krwią? Uniesienie się z Tymczasowości w Wieczności i przeniesienie w Wieczność swojej Wiedzy? Gdzie Światło, obecne w każdej Jasności Zrozumienia i w każdym Cieple Poczucia? 

W rytuale, w który razem wejdziemy tego szczególnego dnia, ważne będą następujące czynniki:
*Twoja Gotowość, a w jej następstwie Twoja Otwartość;
*Powód Twojej obecności w Rytuale - prośbę o jaki Cud wnosisz w Sercu w Rytuał? O czym popłynie w Świat z jego Czasu, Miejsca i Działania Twoja Energia? O jaki Cud prosisz? Czy dla Siebie, czy dla innej osoby? (Jeśli dała zgodę lub przyzwolenie);
*Twoja Świadomość tego, że prosząc o Cud sprowadzasz substancję, która nie pojawiłaby się, gdyby nie Twoja prośba - masz więc za nią odpowiedzialność w każdej konsekwencji;
*Twoje warunki wejścia w Rytuał - Miejsce, które uwiniesz dla siebie jak bezpieczne gniazdo, by w Rytuale Przerodzenia w Świetle wyfeniksować w formę siebie doświadczającego Cudu, o który prosisz - i tutaj szczególna prośba, by Miejsce zostało przez Was wybrane zgodnie z Waszymi potrzebami. Jeśli obawiacie się, że nie będzie Wam wygodnie - macie nieograniczony Czas i możliwości, by to zmienić. Stwórzcie sytuację-kokon, w której otaczać będzie Was to, co stanie się kręgiem w Waszym Rytuale Przemiany i ustanawiania wydarzonym. Jeśli pragniecie, by wokół Was znajdowały się ściany pięknej świątyni - możecie przeżyć Rytuał w takim Miejscu. Jeśli wolicie Las, Ogród, Łąkę, własne łóżko - to Wasz wybór i wiedzcie, że każdego dnia Życia możecie przeżyć ten Rytuał w innym Miejscu i z innego powodu, a każda intencja uniesiona w nim Sercem wprost do Źródła z pewnością spłynie ku Ziemi efektem, o który prosicie. 

Ale pamiętajcie - to POTʯNY Rytuał. Mocno zabezpieczony, lecz każdy Czyniący ma w nim odpowiedzialność za swoje Życie i za to, o co prosi. Możecie podzielić sie tym Rytuałem i dać go tym, którzy potrzebują zobaczyć siebie w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności i w spełnieniu pragnień Duszy. Możecie używać go co Pełnię albo jedynie raz w Życiu. Ale wiedzcie, iż jest narzędziem innym niż wszystkie, które znacie. I innym niż każda poprzednia i każda przyszła Ceremonia, w której uczestniczyliście. 

Ponieważ w tej Ceremonii nie jesteście z boku. Nie jesteście świadkiem wydarzanych Zmian. Jesteście ich substancją, dostosowującą się zgodnie z Prawdą Serca do zadania, o którego spełnienie prosicie. Do intencji, którą podnieśliście prosto w Słońce. O którym płynie Wasza Krew, i Wasza Wola, a więc Światło, i Wasza Miłość, a więc Ciepło. I tak oto rozumiecie i czujecie i jesteście w Rozumieniu i w Czuciu zgodni. Spójni. Dążący w jednym kierunku. Jeśli pragniesz dokonać Rytuału, by zobaczyć kogoś w Szczęściu, a tym samym ustanowić jego Rzeczywistość taką, upewnij się, iż nie naginasz niczyjej Woli! We wprowadzeniu do Rytuału dowiesz się, jak zauczestniczyć w nim w innych fazach cyklu Księżyca, jak zadziała w Pełnię a jak w Nów. Poczujesz, o czym jest dla Ciebie sam proces "stawania się". Wybierz więc właściwe Miejsce i stwórz warunki, w których doświadczenie to będzie dla Ciebie optymalne;
* Woda i Miód - przygotuj je tak, by móc je spożyć tuż przed Rytuałem, by wypełnić się mocą Słońca i Księżyca, oraz po - by zatwierdzić CUD, który wnosisz Sercem w Rytuał. A więc by zatwierdzić wołaną manifestację do zdarzenia się na poziomie fizycznym. Uwaga! Możesz przygotować więcej Miodu i Wody - dziś zrytualizowane w tym działaniu będą miały jego znaczenie już zawsze! Jeśli nie jesteś w stanie jeść miodu, zastosuj złoty płyn, żywicę bursztynową albo gorący napój o miodowym kolorze, by nawiązać do ognia i mocy Słońca. 
* Twoje zaufanie do siebie. Jeśli nie masz pewności w sobie, że to, o co prosisz, stanie się Dobrem w Świecie i tak zostanie zmanifestowane, sam powstrzymujesz energię Magii przed przepływem w teoretycznie wyznaczonym kierunku. Bądź więc przygotowany, iż w Rytuale nastąpi w Tobie wewnętrzne pytanie o wartości, które chcesz tym działaniem zrodzić w Świecie. Jeśli jesteś osobą niezdecydowaną, być może okaże się, że w momencie połączenia się z energią Rytuału poczujesz na sobie, na żywo, na Prawdę o czym pragnie dziać się Twoje istnienie. Bądź w pełnej Świadomości o tym, iż to nie jest zwyczajny webinar - to szczególny Rytuał w szczególny dzień, którego celem jest manifestowanie rzeczy dotychczasowo uznanych za niemożliwe bądź osiągające zakresy Cudu. 

Zarówno w opisie wydarzenia, jak i w samym wydarzeniu, każdy uczestnik jest przeze mnie uznany Czyniącym i w sposób aktywny wprowadzony w działanie. Nie pisze tego, by Was przestraszyć albo zgłośnić Wasze wymówki o niegotowości. 

Pisze, byście wiedzieli, że nie ma możliwości, by ktoś, kto włączy Rytuał, nie odczuł jego działania. Ceremonia odbędzie się bowiem zarówno dla Ciebie, o Tobie jak i w Tobie, idąc za nauką Jezusa, który nazywał siebie Każdym i wraz z Marią Magdaleną nauczał Wolności w świecie splątanym dawną Wiedzą Królów, a nieuwolnionym do korzystania zarówno z mądrości Salomona, jak i z prawda Dawida na poziomie Światła. 

W tym działaniu Rytualnym przygotujcie się na bardzo wysoki poziom energii, którą swobodnie moglibyście określić jako świętą. Ten element bowiem - podniesienie Czynienia do bycia w połączeniu z najszczerszą Prawdą Serca - daje nam pełne połączenie ze Światłem. Wejście w Przestrzeń i Czas Cudu. STANIE SIĘ Cudem w wydarzaniu. Dokonaniem. Procesem powołania do Istnienia tego, o co prosisz. Nie da się dokonać takiego działania z pozycji obserwatora. Byłoby brakiem Szacunku do Magii również połączenie się z tą Ceremonią bez wyraźnego sensu i celu - chyba, że w celu zdobycia Wiedzy o tym, jak działa rytualistyka i najprawdziwsza frekwencja Kreacji. Lecz i wówczas - choćby poprzez sam fakt obserwacji - nastąpiłoby przeniknięcie się z obserwowaną substancją. Więc nawet, jeśli w energię Rytuału trafi ktoś bez Powagi i Szacunku w Sercu do tego stylu tworzenia Życia, stanie się jego elementem i przeobrazi się w najwyższe, czego sobie dla siebie życzy. Jest ten Rytuał bowiem uniesieniem każdego z nas na poziom Czynienia. I zgłośnieniem naszej Woli w uszach i Sercu Świata. 

Osobiście proszę o to, by w tym dniu połączyły się ze mną wyłącznie te osoby, które są pewne o to, czego proszą i czego sobie życzą.

Proszę również, by Czyniący, którzy pragną zajmować się manifestacją w Magii, byli na bieżąco z tym materiałem i rozpoznali działanie pływów, które uruchamiam w tym Rytuale - jest to dla Was Czynienie z gwiazdką , ale wsiąknięcie w Rytuał może dać Wam obraz tego, co do tej pory osiągnęliście w swoim Rozwoju i z czego możecie skorzystać w momencie, gdy pragniecie Manifestować i powoływać do Życia w swojej Sztuce. 

Jest to Rytuał uczący również jak błogosławić i jak tym działaniem zapewnić sobie i ważnym dla siebie sprawom kompletną ochronę i zasilenie. Niech więc dołączą do nas ci, którzy są zdecydowani, by w swoim Życiu tworzyć. Działać. Zdarzać. I by wejść na Drogę Cudu, z odpowiedzialnością i w pełnej Wdzięczności otwierając się na każdy jeden atom energii, zaproszony w dzianie się Świata przez własną Wolną Wolę. 

Spotkajmy się po Aktywnej Stronie Granicy Działania!

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena: 99 zł

Prowadzenie: Wiedźma Anja Anna

W razie pytań lub problemów technicznych pisz na maila: webinar@akademiaducha.pl.

Uwaga! Warunkiem obejrzenia nagrania jest założenie darmowego konta na platformie Ekademia.pl. Opcje płatności pojawią się po wypełnieniu formularza, który kryje się pod żółtym przyciskiem "Zamawiam".

Kurs zostanie aktywowany automatycznie po zaksięgowaniu Twojej opłaty. Dlatego sugerujemy dokonanie opłat za pomocą szybkich płatności PayU. Tradycyjny przelew może nie zostać zaksięgowany na czas.

Po zaksięgowaniu przelewu zajrzyj do folderu "Moje Produkty" w serwisie Ekademia.pl. Tam znajdziesz zakupiony przez siebie produkt. Uwaga, nie przesyłamy linków!