Poradnik "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE" - po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 roku

  DOKUMENTACJA Z INSTRUKCJĄ REJESTRACJI DO GIODO I WSPARCIEM PRAWNYM - 199 ZŁ

UWAGA. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych obowiązującej od 2015 roku, administrator danych przetwarzający zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (patrz lista poniżej) musi dokonać wyboru: 
 
a. Rejestracji zbiorów w GIODO lub
b. Wyznaczyć i zgłosić Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do GIODO.
 

Rejestracja zbiorów w GIODO jest korzystniejszą, jednorazową czynnością - m.in. znosi coroczne obowiązki sprawozdawcze ABI względem GIODO.

Niniejszy zestaw dokumentów z instrukcją rejestracji zbioru do GIODO oraz wsparciem prawnym, pozwoli Państwu spełnić wszystkie obowiązki związane z ochroną danych w podmiocie.
 

Infolinia Prawna

W cenie zamówienia zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w razie wszelich wątpliwości związanych z wdrożeniem dokumentacji oraz rejestracją zbiorów w GIODO.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.
 
 
 
I. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 • Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, Klientów, uczniów, podopiecznych) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.
   
 • Dokumentacja RBDO zawiera wszystkie elementy regulujące przetwarzanie danych osobowych zgodne z rozporządzeniem do art. 39a ustawy o ochronie danych - politykę bezpieczeństwa z załącznikami, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, wykazy ewidencyjne, oświadczenia dla pracowników, umowy powierzenia (pełna lista poniżej).
   
 • Wdrożenie dokumentacji jest pierwszym elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli GIODO lub PIP i zabezpiecza administratora danych przed nałożeniem kar grzywien, sięgających do 50 tys. zł dla os. fizycznych oraz do 200 tys. zł dla os. prawnych za uchybienia i niewykonanie decyzji administracyjnych.
   
 • Dokumentacja RBDO z powodzeniem została wdrożona w kilku tysiącach przedsiębiorstw, szkół, instytucji państwowych i organizacjach. Każdy Klient, który zamówi dokumentację RBDO,  może zawsze zwrócić się z pytaniem w zakresie wdrożenia do wykwalifikowanego prawnika.
   

II. INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ZBIORU DO GIODO ZE WSPARCIEM PRAWNIKA
 

Instrukcja pozwala na zgłoszenie zbioru do GIODO poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych - precyzyjny opis w 21 krokach oraz wsparcie prawnika w razie wątpliwości gwarantuje prawidłowe wykonanie obowiązków.  

 

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO REJESTRACJI ZBIORÓW W GIODO?
 

W art. 53 ustawy o ochronie danych znajduje się zapis: „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

 

ZBIORY PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU DO GIODO

(lub zobowiązują podmiot do rejestracji ABI w GIODO)

 • zbiory dane Klientów
 • dane korespondencyjne Klientów
 • rejestry korespondencyjne (szkół, firm, jednostek organizacyjnych)
 • bazy Newsletter
 • bazy konkursowe
 • bazy wysyłkowe towarów
 • rejestry uczniów, spoza danej placówki
 • uczestnicy konkursów międzyszkolnych
 • zbiór danych osobowych czytelników czytelni
 • listy akcjonariuszy
 • księgi gości
 • księgi meldunkowe
 • rezerwacje imienne  
 • wszelkie inne dane osobowe, nie podlegające zwolnieniu
   

III. APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY DANYCH
 

Aplikacja AODO zapewnia funkcjonalne zarządzanie dokumentacją przetwarzania danych RBDO oraz prawidłowe ewidencjonowanie danych w specjalnym rejestrze, w zgodzie z rozporządzeniem do ustawy o ochronie danych osobowych, wymagajacym spełnienia następujących czynności w systemie informatycznym:


§ 12
Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie: (f6)

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie)

b)identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie)

c) źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)

d) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych

e) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

§ 13
Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e.

 

W CENIE ZAMÓWIENIA NAJNOWSZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Szkolenie RBDO
 
RBDO realizuje specjalistyczne szkolenia z ochrony danych osobowych na terenie całej Polski. 
 
Zamawiając dokumentację przetwarzania danych w niniejszym pakiecie - otrzymają Państwo najnowsze materiały szkoleniowe.
 
Zapraszamy do skorzystania z promocji!
 
 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@rbdo.pl  lub tel.: (22) 487 86 70

 

SPIS POZYCJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI RBDO

dane osobowe
 


1. DOKUMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Z ZAŁĄCZNIKAMI

 
• Dokument Polityki Bezpieczeństwa (wzór do uzupełnienia).
 
• Wykaz zbiorów danych.
 
• Upoważnienie do przetwarzania danych.
 
• Upoważnienie wyznaczające Pełnomocnika ADO
 
• Ewidencja osób upoważnionych.
 
• Wykaz udostępnień danych innym podmiotom.
 
• Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie.
 
• Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą.
 
 
 
2. DOKUMENT INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
• Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (wzór do uzupełnienia).
 
• Upoważnienie Administratora Systemu Informatycznego.
 
 
3. INSTRUKCJA REJESTRACJI ZBIORÓW DO GIODO ZE WSPARCIEM PRAWNIKA!
 
  Instrukcja zawiera informacje niezbędne do weryfikacji obowiązku zgłoszenia poszczególnych zbiorów do GIODO
 
• Instrukcje rejestracji przedstawiono w 21 KROKACH, jak prawidłowo zgłosić zbiór do GIODO
 
• Wsparcie prawnika RBDO w przypadku wszelkich wątpliwości przy zgłoszeniu.


4. PORADNIK "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015" ZAWIERA: 
 
• Czym są „dane osobowe”?
 
• Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2015?
 
• O funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 
• Kiedy należy zgłosić zbiór danych do rejestru GIODO?
 
• Czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych?
 
• Jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych?
 
• Sankcje administracyjne (procedura nakładania grzywien przez GIODO).
 
• Odpowiedzialność karna.
 
 
5. WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
• Dokument niezbędny do powierzania danych osobowych biurom rachunkowym, księgowym, firmom kurierskim i hostingowym.
 
 
6. WZÓR POLITYKI PRYWATNOŚCI
 

Dokument Polityki Prywatności reguluje zasady serwisu internetowego, uwzględniając informację o zbieraniu plików Cookies - zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445).

Uwaga! Brak wypełnienia powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem przez kontrole kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

 

GRATIS - KUPON O WARTOŚCI 265 zł NA BEZPIECZNY HOSTING ZGODNY Z GIODO

 
W zestawie otrzymają Państwo kupon o wartości 265 zł netto, uprawniający do 100% zniżki na pakiet hostingowy Bezpieczny Biznes:
 
 • 3 miesiące profesjonalnego hostingu - wartość 75 zł netto
 • 3 miesiące umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - wartość 40 zł netto
 • Przeniesienie do 3 stron www oraz pozostałych danych (poczta, bazy danych, zawartość konta ftp) z dotychczasowego serwera na serwery Niebieski.net - wartość: 150 zł netto
 
Szczegółowe informacje o Pakiecie: niebieski.net/pakiet-pbb
Zapisy wstrzymane