firma Ekademia.pl

Ekademia.pl

Kursy, szkolenia i e-learning

firma Ekademia.pl

Łatwe dodawanie komentarzy z Facebooka

Ekademia.pl | Komentarze | piątek, 25 luty 11, 20:55

Jesteś tutaj

 

 

Dodaliśmy nowy KOD umożliwiający łatwe dodanie okna komentarzy obsługiwanego przez Facebook.com. Wystarczy w treści wpisu na bloga, wprowadzenia do tematu, etykiety lub strony HTML w kursie wpisać:

{FACEBOOKCOMM:unikalny_kod:ilosc_komentarzy:szerokosc}

unikalny_kod - coś unikalnego w skalii Ekademii, np. blogekademia123 albo kurscneb. Jeśli taki sam kod zostanie użyty w ramach jednego serwisu, Facebook wyświetli jeden zestaw komentarzy. Jest to dosyć przydatne. Możemy np. umieścić komentarze wewnątrz kursu z unikalnym kodem np. kursSkroconaNazwaKursu i takie same komentarze wyświetlić w ofercie.

ilosc_komentarzy - to liczba określająca ile komentarzy ma być wyświetlanych na raz, np. 10.

szerokosc - to szerokość okna z komentarzami liczona w pixelach, np. 400.

Przykład: