Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy według prawa polskiego

Znak towarowy jest szczególnym dobrem każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza kiedy zostanie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Artykuł przybliża tematykę prawa znaków towarowych w zakresie norm, na podstawie których można doprowadzić do unieważnienia niesłusznie udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy.