Publikacja jest opracowaniem wszelkich kwestii związanych z uprawnieniem odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta. Opisana została istota tej instytucji, wskazano terminy, w jakich można skorzystać z prawa odstąpienia oraz przedstawione zostały skutki odstąpienia od umowy zarówno dla konsumenta jak i przedsiębiorcy.