Artykuł, napisany w przystępnym języku, prezentuje ten aspekt prawa konsumenckiego, który dotyczy zawierania umów na odległość, przedstawiając instytucje ochronne wprowadzone na rzecz klienta, jakie "funkcjonują" przed zawarciem umowy. Ponadto autor poruszył kwestie ogólne dokładnie wskazując, kiedy mamy do czynienia z umową konsumencką zawieraną na odległość.