Xổ số của Nhật Bản doanh thu giảm vì thế hệ trẻ Các chiến dịch PR, giải thưởng lớn thất bại trong việc khuấy động…