Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Polsce jest około 900 tysięcy osób uzależnionych. Jedną z najsłynniejszych…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu