Học Viện Phục Hồi Thể Chất NSA là cơ sở phục hồi trị liệu .

Kontakt:
Pełna nazwa:Vũ Khắc Duy
Lokalizacja:Hồ Chí Minh, Vietnam