Sản phẩm phù hợp cho cả nhu cầu về vi sinh cho cá KOI lẫn cá rồng - những loài cá quý hiếm hoặc được nuôi với số lượng…

Sản phẩm phù hợp cho cả nhu cầu về vi sinh cho cá KOI lẫn cá rồng - những loài cá quý hiếm hoặc được nuôi với số lượng nhiều, cần nhiều công chăm nom, thay nước nếu sử dụng các chế phẩm sinh học khác. Biểu hiện khi hệ tiêu hoá của cá kém khỏe mạnh là cá ăn yếu hoặc bỏ ăn, lờ đờ, bơi chậm, kém linh hoạt, bụng tóp lại hoặc sình ruột, phân cá trắng....


https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/verbalet/

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/94120

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2325929

https://bigpicture.net/users/verba-let

https://speakerdeck.com/verbalet


http://espaciodca.fedace.org/content/chuyen-gia-cham-soc-ca-koi-nhat-ban-khuyen-ban-nen-tim-hieu-ve-cach-tao-vi-sinh-cho-ho-ca

https://communities.bentley.com/members/02e322cc_2d00_10a2_2d00_463b_2d00_ba89_2d00_7b4a7754ef7b

http://cs.trains.com/members/cunganh/default.aspx

https://communities.bentley.com/members/34b2fdec_2d00_07ab_2d00_4787_2d00_9856_2d00_a917b6754509

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/trasalis

https://online.unisc.br/seer/index.php/cadpesquisa/user/viewPublicProfile/312315

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/461608

http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/dsri/user/viewPublicProfile/376180

http://cs.trains.com/members/trasalis/default.aspx

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/3463660

Kontakt:
Pełna nazwa:verba let
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam