Sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong từng chi tiết của vách ngăn bàn thờ là biểu tượng của sự kính trọng và lòng thành kính đối với tổ tiên.