May đồng phục công ty là nhu cầu không thể thiếu cho mỗi người. Trung bình mỗi ngày mỗi người ra đường ít nhất là 4 tiếng…