Khi làm một bể cá mới, hãy kiểm tra nước máy của bạn để đảm bảo độ pH và các thông số nước khác nằm trong phạm vi…