Cách tiêu tiền trúng số 1 triệu đô của chàng cử nhân Một người Columbia, SC, cử nhân không biết anh ta sẽ chi tiêu chiến…