Đỗ Trùng Dương tập đoàn Viking đầu tư dự án nào là dự án đó phát triển như "diều gặp gió" Từ rất lâu rồi…