Bạn có biết Apple là công ty trước tiên phát hành điện thoại thông minh? Bạn sở hữu biết rằng kể bắt đầu từ phát hành…