Zajmuję się zawodowono inżynierią budowlaną. Główny profil moich zainteresowań to: pomiary inklinometryczne, monitoring konstrukcji, monitoring…