Mỗi nhân viên đều sở hữu tủ locker cá nhân giúp nhà quản lý tiết kiệm chi phí nhân sự khi không cần có nhân viên giữ đồ…