Hộp chứa máy tính xách tay chỉ nên tương tự - nó phải được ngoài mặt trước tiên để bảo vệ khoản đầu tư quý giá của…