XE TẢI NHÂN DÂN LÀ GÌ? Thang máy là phương tiện, thiết bị chuyên dụng dùng để nâng và di chuyển người, dụng cụ, thiết bị…