Đầu phun chữa cháy sprinkler được phân bố theo tuyến ống và số lượng được quy định trên một diện tích thiết kế. Có…

Đầu phun chữa cháy sprinkler được phân bố theo tuyến ống và số lượng được quy định trên một diện tích thiết kế.

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler.


https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/trongtrang1

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51234/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/40605/Default.aspx


https://speakerdeck.com/trongtrang

https://yolotheme.com/forums/users/trongtrang/

https://twinoid.com/user/9890746

https://twinoid.com/user/9892539

https://twinoid.com/user/9917783

https://twinoid.com/user/9923204

https://twinoid.com/user/9864757

https://twinoid.com/user/9899929

https://twinoid.com/user/9865384

https://twinoid.com/user/9901821

https://twinoid.com/user/9902397

https://twinoid.com/user/9903223

Kontakt:
Pełna nazwa:trong trang
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam