Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh…

Đỗ Trùng Dương sinh năm 1981 vào ngày 26 tháng 10 tại vùng đất võ Bình Định, cái nôi anh hùng hào kiệt sản sinh ra nhiều doanh nhân thành đạt hàng đầu Việt. Ông nội và ông ngoại của ông đều là thương binh hạng nặng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/treasure

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51998/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/43769/Default.aspx

https://suneido.com/forums/users/jayut/

https://source.joinmastodon.org/snippets/1326

https://comicvine.gamespot.com/profile/nucuoi/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/hayate12/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/summervibe/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/johnathan1/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/camthao/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/loulouu/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/lacdac/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/nguyenchat/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/kagome/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/oaihuong/about-me/

Kontakt:
Pełna nazwa:trea sure
Lokalizacja:Vietnam