Kể từ lúc hợp tác với nhau cho đến khi bàn giao dự án giữa tập đoàn Viking và các nhà đầu tư rót vốn rất ít khi phát sinh…

Kể từ lúc hợp tác với nhau cho đến khi bàn giao dự án giữa tập đoàn Viking và các nhà đầu tư rót vốn rất ít khi phát sinh mâu thuẫn, chia lợi ích ra sao. Ngoài ra, quan hệ giữa giám đốc Đỗ Trùng Dương Vicky và nhà đầu tư cũng không giống như doanh nghiệp bất động sản khác, ông dường như không có nhu cầu trong chuyện áp đặt nhà đầu tư theo chính sách của mình mà ông để họ đàm phát và quyết định. Nếu là công ty khác chắc chắn hoặc là doanh nghiệp hoặc là nhà đầu tư sẽ là người đòi hỏi để có thể có nhiều lợi ích hơn.

https://www.bountysource.com/teams/viking-dtd-vicky

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/504113/Default.aspx

https://speakerdeck.com/trasua

https://ccskills.org.uk/network/profile/31126

https://we.riseup.net/trasua

http://www.bakespace.com/members/profile/phuonghoang/781463/

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/82041

http://www.bakespace.com/members/profile/dautam/791080/

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2375

https://twinoid.com/user/9881765

http://www.bakespace.com/members/profile/hoasap/791596/

http://www.bakespace.com/members/profile/trungnguyen/782186/

http://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3124186

https://mru.org/user/146696

http://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3124249

Kontakt:
Pełna nazwa:tra sua
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam