Kontakt:
Pełna nazwa:Trần Quốc Đạt Nhà sáng lập sân chơi uy tín Nbet
Lokalizacja:Ho Chi Minh, Vietnam