Các WordPress Foundation sở hữu và giám sát các thương hiệu cho WordPress tên và logo và WordCamp Webflow kết hợp một CMS hoàn toàn…

Các WordPress Foundation sở hữu và giám sát các thương hiệu cho WordPress tên và logo và WordCamp Webflow kết hợp một CMS hoàn toàn tùy biến với các công cụ thiết kế trang web trực quan mạnh mẽ, do đó bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh cho mọi trang web Hiểu rõ cách lập trình WordPress một cách có hệ thống và logic; Xây dựng các thành phần mở rộng như: Plugin, theme, widget

Kontakt:
Pełna nazwa:trang anh
Lokalizacja:ha noi, Vietnam
Strona WWW:https://www.scoop.it/u/thietkei