OKVIP là cái tên được biết đến với độ tín lớn mạnh trong thị trường đa quốc gia hàng đầu tại Châu Á

Kontakt:
Pełna nazwa:Tập đoàn OKVIP
Lokalizacja:Ho Chi Minh, Vietnam