Trang web Top Hà Giang AZ là một dự án để tỏa sáng về vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa và con người đặc biệt của tỉnh Hà Giang.