Kontakt:
Pełna nazwa:Tổng kho máy xây dựng Minh Long
Lokalizacja:Hà Nội, Vietnam
Strona WWW:https://tongkhomayxaydung.vn/