Tina Horizon - Chuyên các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp ở thị trường Mỹ và Canada Website: https://tinahorizon.com/ Địa chỉ: 132 Bàu Cát 1, Phường 12, T