Nguyễn Văn Tiến là người sáng lập nên thương hiệu Đồng Phục Tiến Bảo năm 2013 với nhiều kinh nghiệm trong may mặc, may đồng phục. Website: https://dongphuctienb

Nguyễn Văn Tiến là người sáng lập nên thương hiệu Đồng Phục Tiến Bảo năm 2013 với nhiều kinh nghiệm trong may mặc, may đồng phục.Website: https://dongphuctienbao.com/nguyen-van-tien/Phone: 0902335112Address: 276A Trần Thị Cờ, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minhhttps://www.scoop.it/u/tien-baodong-phuc-6https://www.instapaper.com/p/14463063https://tinhte.vn/members/mkdongphuctienbao.3026453/
Kontakt:
Pełna nazwa:Tien Bao Dong Phuc
Lokalizacja:Hồ Chí Minh, Vietnam