Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa…

Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa cháy của bộ cảm biến nhiệt, sprinkler sẽ được kích hoạt để chữa cháy. Mỗi sprinkler sẽ thực hiện đồng thời hai chức năng vừa là cảm biến nhiệt, vừa là vòi phun nước. Đầu phun chữa cháy sprinkler được phân bố theo tuyến ống và số lượng được quy định trên một diện tích thiết kế.

https://support.themecatcher.net/forums/users/tiamin

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111158/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=tiamin&blogentry_id=64306

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512637/Default.aspx

https://storium.com/user/tanido

http://rosalind.info/users/avvisiam/

http://rosalind.info/users/bbligano/

http://rosalind.info/users/entrepue/

http://rosalind.info/users/hoekmeet/

http://rosalind.info/users/kenntnis/

http://rosalind.info/users/punissables/

http://rosalind.info/users/reetrekkers/

http://rosalind.info/users/toevertrouwen/

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3261/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3303/Default.aspx

http://ufotech.com.vn/members/tepidnesses.980632/

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=149833

http://vehicles.wheels.ca/UserProfile/userId/22411

http://westsidepizza.breakawayiris.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/1666937

http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/189697.page

http://www.deol.it/UserProfile/tabid/43/userId/56128/Default.aspx

http://www.homesteadhow.com/community/profile/tepidnesses/

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=anschlussarten&blogentry_id=55183

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=anticombinati&blogentry_id=55243

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=arbiter&blogentry_id=54914

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=avvisiam&blogentry_id=55419

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=entrepue&blogentry_id=54856

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=escaper&blogentry_id=54915

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=hoekmeet&blogentry_id=55357

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=kenntnis&blogentry_id=55326

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=mandag&blogentry_id=65735

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=margina&blogentry_id=64584

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=outeport&blogentry_id=54859

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=punissables&blogentry_id=55186

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=reetrekkers&blogentry_id=55252

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=romanisering&blogentry_id=54991

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=trainante&blogentry_id=54988

http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/196377/Default.aspx

https://artmight.com/user/profile/286626

https://bighairydog.com/community/profile/tepidnesses/

https://biopsia-liquida.ciberonc.es/community/profile/primrose/

https://blog.clickteam.jp/forums/users/tepidnesses/

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/100011

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/100028

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/100072

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/102198

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/userId/103318

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103340

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103475

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103480

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103525

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103530

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103600

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103631

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/103675

Kontakt:
Pełna nazwa:tiamin tiamin
Lokalizacja:iland, Poland