Đỗ Trùng Dương là ai mà có ảnh hưởng mạnh đến tin đồn Vicky Group lừa đảo như vậy cho biết công ty vẫn đang hoạt động…

Đỗ Trùng Dương là ai mà có ảnh hưởng mạnh đến tin đồn Vicky Group lừa đảo như vậy cho biết công ty vẫn đang hoạt động ổn định mặc dù gặp phải tin đồn Viking Group lừa đảo. Khi mà Tập đoàn đang trên đà phát triển lại gặp phải nguồn tin Đỗ Trùng Dương lừa đảo thì thật sự đã tạo nên nhiều áp lực cho tập thể anh chị em trong công ty.

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505227/Default.aspx

https://speakerdeck.com/thuthach

https://yolotheme.com/forums/users/thuthach/

https://we.riseup.net/thuthach

https://www.midi.org/forum/profile/32460-thuthach


https://mythem.es/forums/users/khoidau/

https://mythem.es/forums/users/lalin2020/

https://mythem.es/forums/users/venus202/

https://mythem.es/forums/users/anhdai/

https://mythem.es/forums/users/kinhte/

https://mythem.es/forums/users/thanhbinh/

Kontakt:
Pełna nazwa:thu thach
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam