IPhone Magic rút cuộc đã có mặt IPhone Magic cho phép anh chị em tróc nã cập để tải xuống hàng triệu tệp tin chỉ bằng đầu…