Xóa bỏ tin đồn Viking group lừa đảo bằng những việc làm đúng nghĩa chứ không cần phải tranh cãi gì với tin không có thật.…