Doanh nghiệp Viking đang trong thời điểm phát triển nên Đỗ Trùng Dương Viking cũng không quên dành ngân sách để cống hiến cho…